40 Jarig Jubileum Die Original Maastaler Heijen

Die Original Maastaler, een handvol mojje liedjes, maar ook “Musik und Gute Laune”…

  • Al veertig jaar klinkt er blaasmuziek in Heijen
  • De kapel heeft een grote schare fans in binnen- en buitenland
  • Gemeenschapshuis D’n Toomp een uitkomst voor de muzikanten
  • Kermisfrühschoppen op zondag 2 september met huldiging jubilarissen
  • Zondag 21 oktober groots jubileumconcert, met medewerking van de Heijense Revuegroep
  • derde CD is in wording

Het begon allemaal in 1972

In het jaar 1972 ontstond uit de toenmalige hofkapel een nieuwe vereniging. Een groep fanfaremuzikanten onder leiding van Gerrit Stoffele vond de muziek van Ernst Mosch zo mooi dat ze op het idee kwamen een aparte blaaskapel op te richten die speciaal de Egerländer, Tsjechische en Böhmische muziek ten gehore zou brengen. En dat doen ze, nu al veertig jaar. Hoogste tijd eens achter de schermen van deze ambitieuze muziekkapel te kijken. We spreken met het gehele bestuur van de kapel. Voorzitter Gerbrand Martens (46), vicevoorzitter Herman Grevers,  secretaris Harry Seegers, penningmeester Elly Collaris en de leden, Jan Coenen en Frans Stoffele.

Eerst een stukje geschiedenis

Zoals gezegd werd de kapel opgericht uit de hofkapel van de carnavalsvereniging in samenwerking met fanfare EMM. Zij heeft zich ontwikkeld tot een zeer gerenommeerde muziekkapel. De naam Die Original Maastaler werd gekozen uit meer dan 75 inzendingen die binnenkwamen na het uitschrijven van een prijsvraag. Maastaler, de naam zegt het al, het Maasdal waar hun oorsprong ligt. De bekendmaking van de naam tijdens de Beierse Avond beschouwt Die Original Maastaler als het echte begin van hun vereniging. De contacten met EMM zijn overigens altijd uitstekend gebleven.

De oprichter is trompettist Gerrit Stoffele (72). Hij heeft 25 jaar het dirigeerstokje over de kapel gehanteerd en was vele jaren voorzitter. In 1996 gaf Gerrit te kennen dat hij het dirigeren aan iemand anders wilde overlaten en na een korte periode met dirigent Wim Tilmans, die helaas ziek werd, werd Peter Roesgen uit Wijchen bereid gevonden de club te dirigeren. En dat doet hij nu dus al ruim vijftien jaar op fenomenale wijze. Een geoliede machine, zo roemt het bestuur Peter. Hij wordt door de leden op handen gedragen. Ook de voorzittershamer verwisselde van eigenaar. Deze werd in 1988 door de toen pas 23-jarige Gerbrand Martens overgenomen.

Het clubhuis

Het eerste clubhuis / honk was café/zaal De Klomp. Hier zwaaide “Moeke Verhofstadt” de scepter. Bij De Klomp “kon alles”. Miste je thuis de zondagse soep: geen nood. Dit at je gewoon bij De Klomp. Het kwam zelfs zo ver dat Moeke hun beschermvrouwe werd. Tot haar 99e verjaardag brachten Die Original Maastaler haar ieder jaar een serenade. Na een korte periode van repeteren in de MAVO in Gennep werd tot hun grote vreugde Gemeenschapshuis D’n Toomp geopend. Een uitkomst voor de vereniging die nergens in Heijen een goed podium kon vinden, behalve bij de Volksdansfeesten. Maar ja, die kwamen helaas ten einde. D’n Toomp bleek het antwoord te zijn op al hun wensen. Minimaal drie maal per jaar geeft de kapel er een concert. Te beginnen met het Nieuwjaarsconcert op de eerste zondag in januari, gevolgd door de Kapellencaroussel in april en het frühschoppen concert tijdens de kermis. De concerten worden altijd druk bezocht. De muziekkapel heeft een enorme fanclub. Iedere fan wordt voor elk concert per post of e-mail uitgenodigd. Ook in Duitsland heeft de kapel een grote aanhang. Je moet niet gek opkijken als er met de concerten meer Duitse dan Nederlandse auto’s voor D’n Toomp geparkeerd staan. Je kunt wel stellen dat D’n Toomp al jarenlang een veilige, vertrouwde locatie voor de kapel is. Gerbrand: “Als D’n Toomp er niet gekomen was dan was er een groot probleem ontstaan. De opening hiervan gaf een nieuwe impuls. Dit en de komst van dirigent Peter gaven hoop. Nu kunnen we onze fans ontvangen in een prettige omgeving.”

Hoogtepunten

Het eerste dat de bestuursleden noemen is de reis naar Tsjechië, op uitnodiging van het orkest Mistrinanka. Mistrinanka had al vele malen opgetreden tijdens de Volksdansfeesten en er waren over en weer hartelijke vriendschappen ontstaan. In 1988 waagde de kapel het erop. Ze lieten zich niet tegenhouden door een communistisch regime of een ijzeren gordijn. Ze gingen op avontuur! Ze werden zeer vriendelijk ontvangen door de burgemeester, kregen een rondleiding door het gemeentehuis, de muziekschool en diverse wijnkelders in de omliggende dorpen. Ook werd er een spetterend optreden verzorgd samen met Mistrinanka in een bomvolle zaal. Kortom, in drie dagen tijd werd er veel moois van Tsjechië gezien. De verjaardag van Gerbrand en Harrie, die allebei op dezelfde dag jarig zijn, werd er op grootse wijze samen met de Tsjechen gevierd. Over en weer werden geschenken uitgedeeld. In de winkels heerste grote schaarste. Zelfs op winkelwagentjes moest worden gewacht! Een aparte belevenis waar nog lang over nagepraat werd. Ook heeft de kapel legendarische reisjes gemaakt naar Duitsland, Oostenrijk, Slovenië en Italië. In Oostenrijk heeft het concert dat ze mochten geven op een ponton op de Weissensee grote indruk op hen gemaakt. Met veel plezier denken ze ook terug aan de circusconcerten in D’n Toomp en het winnen van de publieksprijs tijdens het kapellenfestival in Aarle-Rixtel.

De muziek

In de muziekklapper zitten permanent wel vijfenzeventig nummers, waarvan er vijfentwintig tot de top van het repertoire hoort. De muziek lijkt niet hip, maar toch: ieder jaar komen er weer nieuwe nummers uit. Er zijn nog diverse componisten actief die steeds opnieuw mooie Egerländer muziek componeren. Ook schlagers, inhakers en stemmingsmuziek worden regelmatig “ververst”. Muziekstukken met solistische optredens vallen opvallend vaak in de smaak van het publiek. De kenners weten trompet- of flügelhornsolo’s zeer te waarderen. Een groot deel van het repertoire bestaat uit zangnummers, die door Harry Seegers, Theo Woschek en Mientje Schim ten gehore worden gebracht.

Behalve muzikanten beschikt de kapel ook over een fijn team helpers, dat bij een optreden niet direct zichtbaar in beeld is, maar toch het broodnodige werk verzet. Denk aan licht- en geluidsmensen, de decorschilder, de fotograaf, de webmaster, de niet-spelende bestuursleden. Allen dragen hun steentje bij om de uitvoeringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er zijn diverse commissies actief. Ook heeft men grote waardering voor het werk van Piet Manders. Hij doet veel PR voor de kapel.

De vereniging telt nu ongeveer zevenentwintig leden, waarvan er zeventien daadwerkelijk een instrument bespelen. Vier muzikanten komen van over de Duitse grens. Maar die zijn intussen volkomen ingeburgerd.

Inmiddels zijn er al zeven leden de zeventig gepasseerd, maar dat doet niets af aan hun enthousiasme. Het jongste lid Manuela is 29 jaar.

Het jubileumprogramma

Het feestjaar 2012 is in januari al ingezet tijdens het Nieuwjaarsconcert en ook de Kapellencaroussel in april had een apart feesttintje. De grote klappers moeten echter nog komen. Op zondag 2 september tijdens de Heijense kermis zal er, behalve frühschoppen, tevens een receptie worden gehouden en zullen de jubilarissen worden gehuldigd. Vijf leden zijn er al vanaf het begin bij: de broers Gerrit en Frans Stoffele, Willie Wilmsen, Jac Janssen en Jan van Erp.

Op zondag 21 oktober staat een groot jubileumconcert gepland, dat zal worden opgeluisterd door de Heijense Revuegroep. Zij zijn, samen met de jubileumcommissie, begonnen met het verzamelen en schrijven van materiaal over de Maastaler zodat het een spectaculaire voorstelling wordt. Toegangskaartjes voor dit bijzondere concert zullen in de voorverkoop worden verkocht. Daarover later meer in het Hèjs Nèjs van september.

Lief en leed

Als in iedere vereniging het geval is wordt lief en leed samen gedeeld. Het mooiste zijn natuurlijk de bruiloften en feesten waar ze hebben mogen spelen Maar er zijn hen ook al vijf leden ontvallen. Wanneer de familie dit wenst wordt er tijdens de uitvaart muziek gemaakt. Troostrijke muziek, dat is de bedoeling. Met respect spreken zij over deze leden: “Moeke” Verhofstadt, Theo Boumans, Silvia Voss, Wim Verhofstadt en onlangs nog Leny van der Venn. Leny had zelfs van tevoren al met de Maastaler doorgesproken welke nummers er tijdens haar uitvaart gespeeld moesten worden. Heel knap.

Toekomst

De leden mogen dan wel wat verouderen, maar de spirit is er nog steeds. Voor volgend jaar staan er al diverse optredens gepland in binnen- en buitenland. Ook de voorbereiding voor een reisje richting Oostenrijk is al in gang gezet. Het gaat hen allemaal bijzonder goed af. Ook financieel is Die Original Maastaler een gezonde vereniging. De penningmeester (Elly) is streng volgens de rest van het bestuur, maar dat moet ook wel. Ze ontvangen geen subsidies en hebben geen sponsoren. De inkomsten moeten komen uit optredens, giften en van de organisatie van uitvoeringen in D’n Toomp. Op dit moment wordt er ook hard gewerkt aan de opname van de derde CD.

De kapel heeft een zeer goed verzorgde website. Daarop is ook muziek te horen en lees je alle informatie over Die Original Maastaler en het aanstaande jubileum. Zie www.dieoriginalmaastaler.nl

De redactie van het Hèjs Nèjs feliciteert Die Original Maastal van harte met dit “robijnen” jubileum en wensen hen voor de toekomst nog heel veel succes toe.

Bronvermelding Hejs Nejs in 2012