Nieuwspagina van Die Original Maastaler uit Heijen

Bekijk hier het allerlaatste nieuws op deze pagina.


Herman Grevers

Woensdag 25 oktober bereikte ons het droevige nieuws van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid Herman Grevers.

Meer dan 41 jaar lang was hij bestuurslid van onze vereniging waarin hij de taken van penningmeester en vicevoorzitter met verve vervulde.

Zaterdag 4 november, tijdens de uitvaart, zullen wij hem de laatste muzikale eer brengen. We zullen hem node missen.

Bestuur en leden Die Original Maastaler


Prijzen steunkaarten

Er zijn nog enkele prijzen niet opgehaald van de steunkaarten-loterij. Dit betreft de nummers 515 – 522 – 569 – 571 en 616. Mocht iemand een van deze nummers hebben dan kan men zich melden via de contactinformatie op deze site of bij een van onze leden.


Zondag 3 september tijdens een druk bezocht Frühshoppenconcert hebben Die Original
Maastaler afscheid genomen van 2 bestuursleden en 1 muzikant. Cor Claassen, al jaren
secretaris van de kapel heeft om privéredenen jammer genoeg zijn taak moeten neerleggen.
Vele jaren heeft Cor tot in de puntjes het secretariaat verzorgd. De beachflags, nieuwe
website , nieuw embleem en het contact met de Gemeente waren enkele van zijn
paradepaardjes. Gelukkig blijft Cor wel lid van onze kapel. Daarna was het de beurt aan
Frans Stoffele. Van Frans namen we niet alleen afscheid als bestuurslid maar ook als
muzikant. Frans was de klusjesman bij onze kapel. Je kon het zo gek niet verzinnen of Frans
kon het maken. Vanaf de oprichting in 1972 tot 2023 was Frans een belangrijke steunpilaar
van onze vereniging. Met veel verve en plezier heeft hij altijd de bas partij ingevuld. Meer
dan 30 jaar alleen, daarna met zijn maatje John. Gelukkig blijft ook Frans als lid verbonden
aan onze kapel. Voor de vele verdiensten van beide leden werden ze in het zonnetje gezet
door Gerbrand, voorzitter van de kapel. De plaatsen die vrijgekomen zijn in het bestuur
worden opgevuld door Jolanda Jaspers en Corinna Borkes. Naar een nieuwe secretaris wordt
nog gezocht.


Maar…..daarna was het de beurt aan de voorzitter zelf. Gerbrand werd in het zonnetje gezet
in verband met zijn 40 jarig jubileum. Onderstaand stukje over Gerbrand werd gemaakt door
vicevoorzitter Herman Grevers en voorgelezen door kersvers bestuurslid Jolanda Jaspers.
 
“Gerbrand is dit jaar 40 jaar lid van de Original Maastaler. Hij is niet alleen muzikant maar
tevens ook voorzitter sinds 1989 van onze vereniging. 
 Ik (Herman) heb zelf al jaren met hem mogen beleven en waar mogelijk ondersteunen. 
Wekelijks na de repetitie worden de mededelingen gedaan zodat ieder lid op de hoogte blijft
van het wel en wee van onze vereniging. 
Ook bij voorbereidingen en opbouwen van uitvoeringen is hij altijd een van de eerste en is
meestal als laatste weg. 
Conflicten gaat hij niet uit de weg en probeert die in een zo vroeg mogelijk stadium op te
lossen. 
Ook gezondheidsproblemen van leden of diens partners weet hij altijd op de door hem eigen
manier aandacht te geven. 
Na zijn huwelijk met Elly weet hij zich gesteund door haar want ook Elly is met hart en ziel
betrokken als penningmeester van onze vereniging. 
Het huldigen van jubilarissen doet hij altijd op de door hem bekende humoristische wijze. 
Aangezien ik weet dat je zelf niet zo graag in het zonnetje gezet wil worden, spreek ik de
wens uit dat wij als verenging nog vele jaren mogen genieten van jou muzikale talent en als
onze voorzitter.  
Graag wil ik nu Elly vragen om Gerbrand het speldje op te spelden en ook voor jou Elly een
bosje bloemen“.